Släktforskning

Min släkt i Grovsta

Min farfars far Johan Andersson, levde 1839 25/10 -1901 5/10. Han var född i Blädinge, Kronobergs län i Småland.

Hans föräldrar var torparen Anders Svensson, född 1805 2/5 i Hjortsberga, och hans hustru Ingrid Jonsdotter född i Hjortsberga, Kronobergs län 1812 28/5.

Johans mamma dog 33 år gammal, 1846 6/12 i förkylningsfeber. Johan var då 7 år gammal. Pappan gifter om sig med Catharina Pehrsdotter, f. 1810 10/6.

Johan hade fyra syskon: Brita Stina f 1834, Nils Peter f. 1836, Christina f 1843, Maria f. 1846.

Johan bodde kvar i föräldrahemmet mellan 1840 till 1865. Hans pappa dog 1868 15/6, 63 år gammal.

Den 9/4 1865 flyttade Johan från Vislanda i Småland till Länna socken, Stockholms län. Han fick en tjänst som dräng på Hemmarö. Han tjänstgjorde hos skepparen Jan Peter Andersson f 1822 och hans hustru Brita Christina Österman f. 1832 på Hemmarö åren 1865-1868.

Här träffade han sin blivande hustru Maria Charlotta Andersdotter f 1842, som tjänstgjorde på grannön Högmarsö.

Johan och Maria Charlotta flyttade till Värn i Snetslingby rote. De gifte sig 1868 2/8. I vigselboken står att drängen Johan Andersson i Hemmarö och pigan Maria Charlotta Andersdotter i Högmarsö gifte sig den 2 augusti 1868. Det antecknades att hennes föräldrar var döda. Någon annan giftoman än brodern Anders Peter Andersson fanns icke. Hennes mor Anna Svensdotter levde 1803-1853 och far Anders Persson levde 1803-1867. De bodde på ägorna i Lugnet, Torstenboda, Frötuna socken.

1868-1869 arbetade Johan och Maria som dräng och piga hos Anders Thorsson Sundström f 1833 och hans hustru Katrina Olsdotter f 1838 i Värn, Snetslingby. Sonen Johan Edvard föddes 1869 20/4.

1869 – 1870 bodde Johan och Maria Charlotta i Lännaby. Han blev statdräng hos Anders Andersson i Lännaby. Som statarfamilj kommer de att flytta ofta under 1870-talet.

1870-1871 bodde de hos kyrkvärden Olof Olsson i Lännaby. Dottern Anna Ingeborg föddes 1871 14/1.

1871-1872 bodde de vid Prästtorpet på Prästgårdens ägor. Sonen Frans Oscar föddes 1872 2/2.

1872-1877 var de på församlingen skrivna. Johan var enligt husförhörslängden 1872-1877, AI:19, sid 347, arbetare hos Lännby (båtsmannen?). Här föddes dottern Helga Maria 1874 8/6 och Emma Charlotta 1877 9/2.

1877-1878 bodde de på Väsby ägor.

1878-1880 bodde de på Norrby ägor. Sonen Gustaf Adolf föddes 1879 17/7.

1880 byggde han ett hus på Grovsta bys ägor. Området kallades i husförslängden 1894-1900, AI:24, sid 68, för Granlund. I protokoll nedan benämnd Liden. Dottern Augusta Kristina föddes 1881 25/10. Sonen Gustaf Adolf dog 1883 8/4 i mässlingen.

Arbetaren, snickaren Johan Andersson dog 1901 5/10 av cancer och hans hustru dog 1909 1/8 av magplågor.

Huset såldes på auktion 1909 och Johans och Maria Charlottas son Frans Oscar Andersson och hans hustru Maria Ulrika, född Ulldahl, köpte fastigheten.

 

Ur protokoll fört vid inlösningsförrättning å fastigheten 1/4 mantal Grofsta nr 4 litt. Db, /Grovsta 4:6/ i Länna socken av Stockholms län. 1933.

  • 3, Företeddes karta och handlingar rörande den 11 november 1854 fastställt laga skifte å Grofsta by. Vid denna förrättning hade 1/4 mantal Grovsta nr 4 /Grovsta 4:6/ utbrutits under litt. Db. Denna fastighets totalareal utgjorde enligt förrättningsakten 40.1897 hektar.

Det område, som enligt av jordägaren vitsordad uppgift innehafts av Frans Andersson sedan år 1909 och före honom av hans föräldrar sedan något år på 1870-talet, dock utan att något skriftligt nyttjanderättsavtal förelegat, befanns vid undersökning beläget å skogsskiftet, kallad Liden invid samfällda vägen från Grofstanäs och intill rågången mot litt Ca Grofsta. Det å området befintliga boningshuset som var av trä under tak av tegel och indelat i två rum och kök, förstuga och ett vindsrum, hade uppförts av Anderssons far och av denne förvärvats å öppen auktion år 1909 efter Anderssons mor. Å området funnos förutom följande Andersson tillhöriga byggnader:

1) ladugård och loge av trä under tak och tegel.

2) sammanbyggda svinhus, vedbod och hemlighus av trä under tak av tegel

Frans och Maria Andersson fick 6 barn: Maria Henrietta f.1904. Hon dog 1911 i barnförlamning. Frans Gustaf f. 1906, Gunnar Valdemar f. 1909, Bror Alvar f. 1911, Nils Arvid f. 1913, Gösta Georg f. 1916. Barnen tog efternamnet Fransson, enligt patronymikon.

Frans Andersson dog 1938 28/6 av cancer. Maria dog 1947 29/6 av lunginflammation och åderförkalkning. Vid bodelningen efter mamman Maria, löste Gösta Fransson ut sina bröder och blev  ägare till fastigheten.

Gösta Fransson och Hjördis Jansson, Rådmansö, gifte sig 1946 12/10 och bosatte sig i Grovsta. De fick dottern Ann-Mari, f 1948 11/11. Gösta arbetade vid Bergshamra varv fram till 1955 då han tillsammans med Ture Duckmar startade företaget Motor & Smide, Duckmar och Fransson. De byggde en mekanisk verkstad på tomten i Grovsta. De drev verkstaden tillsammans i cirka 10 år och därefter skiljdes deras vägar. Gösta fick jobb vid Frötunaanläggare och var med vid planeringen av nya sommarstugeområden. Han arbetade främst med att bygga pumphus och ansvara för driften.

Ann-Mari och Thord Alfredsson flyttade från Stockholm till Grovsta 1976. Ann-Mari hade fått en tomt avstyckad redan 1970 och byggt ett mindre hus. Barn: Roland f. 1972 6/3 och Magnus f. 1974 1/4. Bostaden byggdes till 1976. Thord dog 1993 20/9 av cancer.

Hjördis var född 1911 13/3 och dog 1983 20/8, hon somnade in och vaknade inte mer. Gösta var född 1916 30/5 och dog 2003 13/8 av cancer och ålderdom, 87 år gammal.

Magnus Alfredsson med familj köpte mark år 2000 och byggde ett hus i anslutning till den befintliga tomten Grovsta 1:4.

Roland Alfredsson med familj flyttade till Grovsta 2006. Roland blev ägare till sitt gamla föräldrahem, Grovsta 1:4.

Ann-Mari och hennes sambo Urban Johansson flyttade till hennes föräldrahem Grovsta 4:8, 2006 efter restaurering. Ann-Mari utbildade sig till arkivarie i början på 1990-talet och har under större delen av sitt yrkesverksamma liv, 1985-2015, arbetat som arkivarie på Norrtälje stadsarkiv, Norrtälje kommun.