Laga skifte

Lag skifte urklipp Grovsta by
Laga skifte i Grovsta 1854

Unge Jan Andersson ägande ½ mantal nr 3 om 2 432/492 dels öresland å kartan tecknat med Littera Ca kvarbor i byn och bekommer sina ägor i två skiften.

Unge Per Persson skulle för sitt mantalet nr 6 ägande ½ mantal frälse om 2 öresland, å kartan tecknat med Littera Fa med rättighet till kvarboende bekommer tre skiften.

Erik Erssons sterbhusdelägare ägande i Nr 6, ½ mantal frälse om 2 öresland å kartan betecknat med Littera Fb skall med utflyttnings-skyldighet bekomma tre skiften.

Källa: Ur protokoll från Laga skifte i Grovsta by, Länna socken.