Byn

Jordebok 1806 skrivelse

Förteckning över Cappellans lönen i Länna församling upprättad efter den i kyrkan förvarade jordeboken 1806.

Förteckningen visar vad varje bonde i Grovsta skulle bidra med i spannmål för Cappellanens lön. Denna typ av skattelängder liksom exempelvis prästvalslängder kan också användas i studier av den demografiska utvecklingen i en socken.